ธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด

เป็นคำถามที่ตอบยากมากจริงๆ ว่าธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด เพราะแต่ละธนาคาร ก็มีนโยบาย และเงื่อนไขคล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากว่า นโยบายและเงื่อนไขนั้น ต้องผ่านการเห็นชอบ และไม่ขัดต่อข้อกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันซะทีเดียว เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ว่า การจะขอสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้ขอจะต้องมีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งธนาคารซีไอเอ็มบี อาจจะกำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลคือ 15,000 บาท ซึ่งก็ไม่ได้ขัดต่อข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่อย่างใด ฉะนั้น การจะบอกว่าธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุดนั้น นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอสินเชื่อมีคุณสมบัติครบตามที่ธนาคารที่ทำเรื่องขอสินเชื่อกำหนดไว้หรือไม่

ตัวอย่างข้อกำหนดหรือนโยบายทั่วไป สำหรับการขอสินเชื่อธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด

ยกตัวอย่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มุ่งเน้นให้บริการในส่วนของสินเชื่อที่พักอาศัย ทั่วไป โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลไว้ดังนี้

  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
  • มีรายได้ประจำที่แน่นอน เพียงพอ ต่อการชำระหนี้ในแต่ละเดือน
  • ยอดผ่อนชำระไม่เกิน 40% ของรายได้ผู้กู้
  • อายุปัจจุบันของผู้กู้และผู้กู้ร่วม เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้กู้ร่วม (ไม่เกิน 2 คน) จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือคู่สมรส
  • เป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน (สถาบันการเงินจะตรวจสอบเครดิตบูโร)

จะเห็นได้ว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มิได้กำหนดรายได้ที่แน่นอน หากแต่ว่า จะต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการชะระหนี้แต่ละเดือน คือ รายได้ 100% ยอดเงินผ่อน ต้องมีแค่ 40%  หรือ รายได้ 20,000 บาท ยอดเงินผ่อนต่อเดือน ต้องประมาณ 8,000 บาท (รวมเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว) คือเมื่อคุณจะขอสินเชื่อสำหรับที่พักอาศัย เมื่อคำนวณยอดเงินกู้กับดอกเบี้ยรวมกัน ต่อเดือน ต้องไม่เกิน 8,000 บาท บวกลบได้นิดหน่อย  และจำนวนงวดผ่อน เมื่อคิดเป็นปีที่ต้องชำระหนี้ รวมกับอายุ ณ ตอนที่ขอสินเชื่อ จะต้องไม่เกิน 70 ปี (ธนาคารส่วนใหญ่ กำหนดไว้ที่ 60 ปี) ที่สำคัญที่สุด คือจะต้องไม่เป็นผู้ติดเครดิตบูโร หรือมีประวัติเสียทางการเงิน

จะว่าไปแล้ว ธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด คำตอบก็น่าจะเป็น ทุกๆ ธนาคารนั่นแหล่ะ หากคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีประวัติเสียทางการเงิน

ผู้เขียนก็ขอแนะนำอีกว่า ยิ่งผู้ขอสินเชื่อมีอายุน้อย ระยะเวลาในการผ่อนชำระก็จะมีมาก เช่น ผู้ขอสินเชื่ออายุ 25 ปี ระยะเวลาในการผ่อนก็มีมากถึง 45 ปี ทำให้การผ่อนชะระหนี้ในแต่ละเดือน ก็จะไม่สูงมาก เมื่อนำยอดเงินกู้รวมกับดอกเบี้ย หารจำนวนปี ทั้งนี้ ไม่ต้องกังวลว่า ระยะเวลา 45 ปี ช่างนานนัก จะให้เป็นหนี้กันไปตลอดชีวิตหรือไร  ไม่ใช่เลย เพราะการชำระสินเชื่อที่พักอาศัยทั่วๆ ไป ผู้ขอสินเชื่อสามารถนำเงินเก็บ มาสมทบหักลดเงินต้นได้ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อเราทำงานไปสักพัก รายได้เราก็ต้องเพิ่มขึ้น เราสามารถเพิ่มยอดการผ่อนชำระในแต่ละงวดได้ ซึงโดยทั่วไป การนำเงินมาสมทบ จะช่วยลดได้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอีกด้วย

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ก็อย่าต้องไปกังวลเลยว่า ธนาคารไหน ปล่อยสินเชื่อง่ายที่สุด ผู้เขียนว่า คุณไปกังวลในส่วนของตัวอสังหาฯ ที่คุณกำลังจะซื้อดีกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *